Agile is een gedachtegoed waarbij zelfsturende, multidisciplinaire en autonome teams vanuit de business de klant centraal stellen en werken aan concrete doelen. Bij Agile staat behendigheid voorop. Het team gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen en weet hierop in te spelen. Zo zorgen zij ervoor dat het eindresultaat niet in gevaar komt en de wens van de klant continu centraal blijft staan.

Timeboxing: sprint na sprint

Door de opsplitsing van het werk in korte iteraties, kan door tijdige interventie en bijsturing (kort cyclisch sturen) de hoogst mogelijke waarde voor de klant worden opgeleverd. Agile breekt grote productontwikkelingen op in korte, overzichtelijke perioden (iteraties) van twee tot maximaal vier weken. Die iteraties zijn kleine op zichzelf staande projecten die door ’Timeboxing’ gestuurd worden. ‘Timeboxing’ is belangrijk, omdat sprint na sprint wordt getrokken in een vast ritme.

Agile staat voor…

  • klanttevredenheid door snelle levering en continue communicatie
  • nauwe samenwerking tussen klant en business
  • effectiviteit en resultaatgerichtheid
  • continue verbetering
  • eenvoud
  • zelf organiserende teams

Verder praten?

Wil je meer weten over hoe we jouw organisatie kunnen helpen bij het vergroten van de wendbaarheid?